خدمات شبکه های اجتماعی

مدیریت اینستاگرام

مدیریت صفحه
شناسایی مخاطبان
شناسایی موضوعات ترند و پرمخاطب
برنامه ریزی و تقویم محتوا (مناسبت ها، رویدادها و...)
تولید محتوای گرافیکی یا انفوگراف تا ۱۵ مورد
ارسال پست و استورهای مربوط جمعا تا ۲۵ مورد
قالب دهی کلی صفحه و پست ها جهت برندینگ بهتر
آنالیز رقبا
تدوین استراتژی مناسب با پرسونای مخاطب