لایسنس

لایسنس سی پنل - سرور مجازی

سی پنل مخصوص سرور مجازی
همراه با نصب

489,000 ریال
Mjesečno
3,426,000 Naknada za postavljanje
Naruči
سی پنل - سرور اختصاصی

سی پنل برای سرور اختصاصی
همراه با نصب

734,000 ریال
Mjesečno
7,341,000 Naknada za postavljanje
Naruči
لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس برای دایرکت ادمین
همراه با نصب

367,000 ریال
Mjesečno
245,000 Naknada za postavljanje
Naruči
لایسنس کلودلینوکس

لایسنس برای کلودلینوکس
همراه با نصب

734,000 ریال
Mjesečno
3,426,000 Naknada za postavljanje
Naruči