لایسنس

لایسنس سی پنل - سرور مجازی

سی پنل مخصوص سرور مجازی
همراه با نصب

سی پنل - سرور اختصاصی

سی پنل برای سرور اختصاصی
همراه با نصب

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس برای دایرکت ادمین
همراه با نصب

لایسنس کلودلینوکس

لایسنس برای کلودلینوکس
همراه با نصب