آموزش

آموزش اختصای نحوه مدیریت سایت جوملا

آموزش اختصاصی نحوه مدیریت وب سایت جوملای برای هر یک از قالب های موجود در سایت آریان وب.

مدت آموزش ۴۰ دقیقه

بعد از سفارش سوالات خود را از بخش پشتیبانی ارسال نمایید تا به صورت ویدیو پاسخ خود را دریافت نمایید.

آموزش عمومی نحوه مدیریت سایت جوملا

آموزش عمومی نحوه مدیریت وب سایت جوملای برای هر یک از قالب های موجود در سایت آریان وب.

مدت آموزش ۳۰ دقیقه

بعد از سفارش لینک آموزش برای شما حداکثر تا ۲۴ ساعت از طریق پیامک و ایمیل ارسال خواهد شد.

آموزش اختصاصی