ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور پسوند ها بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت ثبت
انتقال
تمدید
.com
4,446,000 ریال
1 سال
4,038,000 ریال
1 سال
4,486,000 ریال
1 سال
.net
5,302,000 ریال
1 سال
5,302,000 ریال
1 سال
5,302,000 ریال
1 سال
.org
5,710,000 ریال
1 سال
5,710,000 ریال
1 سال
5,710,000 ریال
1 سال
.me
6,933,000 ریال
1 سال
6,933,000 ریال
1 سال
6,933,000 ریال
1 سال
.us
5,302,000 ریال
1 سال
5,302,000 ریال
1 سال
5,302,000 ریال
1 سال
.tv
12,235,000 ریال
1 سال
12,235,000 ریال
1 سال
12,235,000 ریال
1 سال
.cc
5,710,000 ریال
1 سال
5,710,000 ریال
1 سال
5,710,000 ریال
1 سال
.co
12,235,000 ریال
1 سال
12,235,000 ریال
1 سال
12,235,000 ریال
1 سال
.in
3,263,000 ریال
1 سال
3,263,000 ریال
1 سال
3,263,000 ریال
1 سال
.pro
7,749,000 ریال
1 سال
8,157,000 ریال
1 سال
8,157,000 ریال
1 سال
.biz
6,118,000 ریال
1 سال
6,118,000 ریال
1 سال
6,118,000 ریال
1 سال
.xyz
5,302,000 ریال
1 سال
5,302,000 ریال
1 سال
5,302,000 ریال
1 سال
.zone
15,498,000 ریال
1 سال
15,498,000 ریال
1 سال
15,498,000 ریال
1 سال
.ir
120,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.co.ir
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.de
4,078,000 ریال
1 سال
4,078,000 ریال
1 سال
4,078,000 ریال
1 سال
.info
6,526,000 ریال
1 سال
6,526,000 ریال
1 سال
6,526,000 ریال
1 سال
.site
15,090,000 ریال
1 سال
15,090,000 ریال
1 سال
15,090,000 ریال
1 سال
.eu
5,710,000 ریال
1 سال
5,710,000 ریال
1 سال
5,710,000 ریال
1 سال
.team
10,196,000 ریال
1 سال
10,196,000 ریال
1 سال
10,196,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه به آریان وب!

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* همراه با تخفیف برای سایر سرویس ها