ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
460,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
.net
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.org
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.ir
50,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.co.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.biz
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.info
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.ws
1,980,000 ریال
1 سال
1,980,000 ریال
1 سال
1,980,000 ریال
1 سال
.us
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.tv
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.cc
820,000 ریال
1 سال
820,000 ریال
1 سال
820,000 ریال
1 سال
.co
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
.in
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.pro
660,000 ریال
1 سال
660,000 ریال
1 سال
660,000 ریال
1 سال
.one
420,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ch
630,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.actor
1,320,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.academy
1,050,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.accountants
3,450,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.asia
510,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.at
580,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.audio
520,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ca
1,200,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.city
700,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.click
280,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.design
1,700,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.email
700,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.es
300,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.eu
300,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.fr
350,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.gg
6,880,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.help
710,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.host
770,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.it
320,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.kim
530,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.land
1,050,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.li
540,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.life
1,050,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.link
350,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.love
1,050,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.me
680,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.name
360,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.online
1,300,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.pm
340,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.pw
340,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.re
340,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.red
540,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ru
150,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.site
350,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.tel
480,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.work
300,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.tools
1,050,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.id.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه به سیستم ما

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.