با توجه به اینکه سال گذشته شرکت ریسلو دامنه های کاربران ایرانی را تحریم کرد جهت انتقال دامنه ها به ریجسترار دیگر فرصت یکساله مشخص شد.
شرکت آریان وب در این مدت با توجه با اینکه دامنه های اکثرا یکساله ثبت شده بودند به صورت خودکار در هنگام تمدید دامنه ها کاربران را به ریجسترار جدید انتقال داده است اما آن دسته از کاربرانی که دامنه های آنها بیشتر از یکسال تمدید شده بود جهت اطمینان بیشتر بهتر است نهایتا تا تاریخ July 18, 2018 نسبت به انتقال اقدام نمایید.
برای انتقال کافیست تا از بخش ناحیه کاربری قسمت تمدید، دامنه خود را یکسال تمدید نمایید و عملیات انتقال به صورت خودکار انجام خواهد شد. کاربران گرامی خواهشمندیم 10 روز قبل از این تاریخ اقدام نمایید تا عملیات فوق با مشکل روبرو نشود.


Saturday, June 2, 2018

« برگشت