اخطار تحریم دامنه های جهانی

با توجه به اینکه سال گذشته شرکت ریسلو دامنه های کاربران ایرانی را تحریم کرد جهت انتقال دامنه ها به ریجسترار دیگر فرصت یکساله مشخص شد.شرکت آریان وب در این مدت با توجه با اینکه دامنه های اکثرا ... بیشتر »

2nd Jun 2018