میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...
لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

captcha

قیمت دامنه

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 400,000 ریال 400,000 ریال 480,000 ریال
.net 1 490,000 ریال 490,000 ریال 490,000 ریال
.org 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.ir 1 50,000 ریال 80,000 ریال 50,000 ریال
.co.ir 1 50,000 ریال 50,000 ریال 50,000 ریال
.biz 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.info 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.ws 1 1,980,000 ریال 1,980,000 ریال 1,980,000 ریال
.us 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.tv 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.cc 1 820,000 ریال 820,000 ریال 820,000 ریال
.co 1 500,000 ریال 1,250,000 ریال 1,250,000 ریال
.in 1 360,000 ریال 360,000 ریال 360,000 ریال
.pro 1 590,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.one 1 420,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.ch 1 630,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.actor 1 1,320,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.academy 1 1,050,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.accountants 1 3,450,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.asia 1 510,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.at 1 580,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.audio 1 520,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.ca 1 1,200,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.city 1 700,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.click 1 280,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.design 1 1,700,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.email 1 700,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.es 1 300,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.eu 1 300,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.fr 1 350,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.gg 1 6,880,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.help 1 710,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.host 1 770,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.it 1 320,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.kim 1 530,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.land 1 1,050,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.li 1 540,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.life 1 1,050,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.link 1 350,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.love 1 1,050,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.me 1 680,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.name 1 360,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.online 1 1,300,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.pm 1 340,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.pw 1 340,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.re 1 340,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.red 1 540,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.ru 1 150,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.site 1 350,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.tel 1 480,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.work 1 300,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.tools 1 1,050,000 ریال 0 ریال هیچکدام
.id.ir 1 50,000 ریال 50,000 ریال 50,000 ریال